Participating towns and cities

SlovakiaObec Uzovce, Slovakia

Website:
Population:
520 inhabitants
Contact:
Jaroslav Golodžej
Uzovce 136, 082 66 Uzovce Obec Uzovce
(++421) 905 526 362
Obec Uzovce already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2016

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Obec Uzovce organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

- propagácia kampane, plagáty, letáky
- bicyklom do práce

Permanent measures Permanent measures

Obec Uzovce implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
Elaboration of new residential areas
Further info
Výmena verejného osvetlenia za nové s inteligentným riadením, ktoré prispeje k bezpečnosti cyklistov a chodcov. Následne lepšie osvetlenie prechodu pre chodcov.