Participating towns and cities

SlovakiaVeľký Šariš, Slovakia

Population:
5.800 inhabitants
Department:
Oddelenie kultúry, športu a mládeže
Contact:
PhDr. Mária Gáborová
Nám. sv. Jakuba č,1, 082 21 Veľký Šariš
(++421) 0948 593 266
Veľký Šariš already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2016

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Veľký Šariš organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

Mesto Veľký Šariš sa zapojí do Európskeho týždňa mobility týmito aktivitami:
16.9.
Kultúrno-informačné centrum usporiada na námestí Raňajky pre cyklistov v podobe kávičky, sladkého pečiva

17.9- aktivita Komunitného centra o Veľkom Šariši -rómska Komunita sa zapojí kreslením dopravných symbolov na prístupovú cestu k rómskej osade, výrobu dopravných značiek z papiera a dreva, oboznámenie klientov KC so zásadami bezpečnej jazdy na bicykli

18.9. akivita OZ Stará škola a Kultúrno-informačné centrum.
Večerný beh Kanašom, bežať budú od 1 roka do 99 rokov bežci po cestách, kde sa odstaví automobilová doprava
19.9 aktivita MsÚ vo Veľkom Šariši
-všetci pracovníci prídu do práce buď peši, alebo na bicykli´, každý zamestnanec dostane fit balíček
20.9. aktivita
Materská škola
- malý dopraváčik, prebehne prednáška o doprave priamo na mini dopravnom ihrisku v Materskej škole
21.9 - aktivita Základnej umeleckej školy - Zuška v pohybe - kreslenie na pešej zóne, na chodníku
22.9. aktivita Základnej školy vo V.Šariši -Do školy na bicykli - žiaci počas troch dní budú jazdiť do školy na bicykli, kolieskových korčuliach, na kolobežke, peši. 22. 9. záverečné vyhodnotenie aktivít tried

Permanent measures Permanent measures

Veľký Šariš implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Mobility management
Adoption of workplace travel plans
Further info
Trvalé opatrenia:
Nové alebo vylepšené cykl. chodníky --Zlepšenie cyklistických zariadení : Inštalácia nových stojanov na bicykle pre turistov v priestoroch za vstupnou bránou na nádvorie Šarišského hradu
Zlepšenie a rozšírenie siete verejnej dopravy : Vybudovanie nových zastávok MHD „Sordok“ v miestnej časti Kanaš pre lokalitu IBV Pod Sordokom - zabezpečenie bezpečnej prepravy peších občanov dochádzajúcich za prácou do mesta Prešov a do centra miestnej časti Kanaš a mesta Veľký Šariš
Ukľudňovanie dopravy – Programy znižovania rýchlosti v zónach v blízkosti škôl : Zabezpečenie osadenia 4 informatívnych prevádzkových značiek – Školská zóna na cestnej komunikácii pred ZŠ Veľký Šariš, inštalácia spomaľovacieho retardéra a osadenie 2ks informatívnych značiek – Spomaľovací prah – pred odbočovacím pruhom a ostrovčekom smerom ku ZŠ Veľký Šariš
Dostupnosť - Rozšírenie chodníkov: Rekonštrukcia a rozšírenie chodníka na ul. Školská na zabezpečenie bezpečného pohybu prechádzajúcich občanov a detí prichádzajúcich do školy
Nové formy užívania vozidla a vlastníctva- Používanie čistých vozidiel – Nadviazanie spolupráce s VSE, a.s – zabezpečená forma spolupráce a dohodnutá spolupráca na nasledujúce obdobia – uzatvorená zmluva o zápožičke elektromobilu pre služobné účely MsÚ
Riadená mobilita – Úprava cestovných plánov : Zabezpečenie prepojenia odchádzajúcich a prichádzajúcich spojov MHD z miestnej časti Kanaš so spojmi MHD odchádzajúcimi a prichádzajúcimi do centra mesta Veľký Šariš a mesta Prešov / možnosti prestupov – nadväznosť spojov MHD – zabezpečené rokovanie a následné zapracovanie do grafikonu MHD/

Car-free day Car-free day

Veľký Šariš carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
uzatvorenie ul. Školská v pracovnom čase od 7.00 do 14.00 hod - informovanie občanov o uzatvorení cesty – formou internetových médií, mestským rozhlasom a letákmi umiestnenými na informačných a úradných tabuliach, výlepom na vchody, súčinnosť s políciou