Participants

Contact & Activities

Participating city

Réiser ()
6.050 inhabitants

Local contact

Service écologique
Klein Max
40, Grand-Rue
L-3394 Roeser
++352 36 92 32 257

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Am Kader vun der Aktioun Tour du Duerf invitéiert de Schäfferot vun der Gemeng Réiser an Zesummenaarbecht mat de Kommissioune fir Ëmwelt a Verkéier e Samsdeg, den 25. September 2016 op en Tour mam Vëlo (ongeféier 25 Kilometer). Nom Motto "vun der Beetebuerger Schwämm op Hesper op d'Post" wëlle mir dëst Joer emol kucken, wéi gutt d'Verbindungen tëscht dem Réiserbann a sengen Nopeschgemenge si mam Vëlo.

Deen Dag gëtt awer och en Trëppeltour (9 Kilometer) durech d'Dierfer vum Réiserbann proposéiert

Bei deenen 2 Tier geet et drëm ze kucke wéi gutt eis Weeër fir déi verschidde Benotzer sinn.

Rendez-Vous ass um 9.00 Auer zu Réiser beim Gemengenatelier.

D'Gemeng offréiert virum Depart e Fair Breakfast mat fair gehandelte Produkter. Fir dat genuch do ass fir z'iessen, mellt Iech w.e.g. op ecologie@roeser.lu un.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
  • Other: Neie Vëlosstänner, deen een kann zouspären fir d'Personal dat op der Gemeng schaft gëtt offiziell a Betrib geholl