Participants

Contact & Activities

Participating city

Vestfold fylkeskommune ()
238.748 inhabitants

Local contact

Transport and regional development
Linda Carolina Ehnmark
Postboks 2163, 3103 Tønsber, Norway
++47 41230674

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Tiltak som går gjennom hele mobilitetsuka:
• Vestfold kollektivtrafikk (VKT) selger enkeltbilletter kjøpt via mobilbillett til 10 kroner fra fredag 16 september til og med fredag 23 september .
• Klokkespillet på Tønsberg rådhus spiller sanger som knytter seg til det å gå sykle eller kjøre kollektivt – kanskje får man høre Hjulene på bussen denne uka.
• Møllegata med sykkeltrasé:
Pilotprosjekt i Møllegaten - Vi tester ut toveissykling i enveisregulert gate. Møllegaten er ei enveiskjørt gate med mulighet for gateparkering. I mobilitetsuka vil gateparkering utgå og vi tilrettelegger for sykling mot enveiskjøring på parkeringsplassarealene. Syklister som skal ned Møllegaten deler kjørefelt med bilistene på vanlig måte. Formålet med prøveprosjektet er å forbedre følelse av trygghet, komfort og fremkommelighet for syklister i Tønsberg sentrum.

Tidfestede arrangementer:
Søndag 18. september k. 12.00 – 13.00
Vandring i og ved byen: Pilegrimsled og Kyststi
Kl. 12.00. Pilegrimsleden.
Sted: Ved domkirken, nyreist skilt.
Arkeolog Cathrine S. Engebretsen presenterer pilegrimsleden:
Den kulturhistoriske tradisjonen og dagens pilegrimsvandring med merking av turstier.
Publikum guides fra Domkirken til møtested ved Gjestebrygga.
Kl. 12:30. Kyststien fra Tønsberg sentrum til Ilene.
Sted: Gjestebrygga i Tønsberg.
Rådgiver Anne Sjømæling tar med publikum på tur fra brygga i Tønsberg til Ilene.

Tirdag 20. september kl. 07:00 – 09:00
Markedsføring av ny sykkelvei Tønsberg – Barkåker
Stand ved sykkelvegen ut av Tønsberg mot Barkåker . Vi står med informasjon og «give-aways».
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Møllegata i Tønsberg blir stengt for alminnelig biltrafikk.

Kl 11-17 vil det foregå arrangementet i nærheten av krysset Møllegata - Storgata.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)