Participants

Contact & Activities

Participating city

Hjo
9.072 inhabitants

Local contact

Kommunledningskontoret
Annica Carter
Hjo kommun
544 81 Hjo
++46 50335236

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Fredag 16 september
Trafikmiljö för femåringar. En cykelaktivitet för kommunens femåringar. Barnen får cykla en bana och lära sig de mest grundläggande trafikkunskaperna.

Lördag 17 september
Utökat gångfartsområde. Området, som idag omfattar Stora torget, utökas. Arrangemanget är ett test för att "känna-på" ett gång- och cykelvänligare centrum som kan få oss att omvärdera hur vi vill att stadsrummet ska se ut i framtiden.

Måndag 19 september
Fredrik Gerttens film BIKES VS CARS visas.

Onsdag 21 september
HÅLLBART ÄVENTYR
Anders Sporsén Eriksson tar oss med på en resa i ord och bild. Han visar oss möjligheterna till ett annat sätt att resa där, förutom hållbarhet, även upplevelsen och äventyret står i centrum.