Participating towns and cities

SlovakiaPoprad, Slovakia

Population:
50.149 inhabitants
Department:
Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta
Contact:
Mgr. Monika Balážová
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
05842
(++421) 52 788 3557
Poprad already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Poprad organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

Permanent measures Permanent measures

Poprad implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Bezplatné zapožičanie šľapacích autíčok pre deti od 2 - 5 rokov v mestskej informačnej kancelárii mesta Poprad a v OC FORUM v rámci týždňa mobility.
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Schválenie prostriedkov na prípravu projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Cyklistický chodník Poprad – Matejovce“.
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Dňa 22.09.2016 MHD bude celý deň premávať zadarmo a zároveň bude podporená letákovou kampaňou na podporu alternatívnych druhov dopravy
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools