Participants

Contact & Activities

Participating city

Svit
7.635 inhabitants

Local contact

Daniela Virostko
Hviezoslavova 32, 059 21 Svit
+421917622658

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Deň bez áut - bezplatná MHD v meste Svit.

Edukačné prednášky pre deti od mestských policajtov na školách o mobilite a doprave.

Propagačné materiály do MHD.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Plánujeme uzatvoriť parkoviská pred dvoma základnými, dvoma materskými školami vo Svite a taktiež pred Mestským úradom vo Svite.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Freight distribution
  • New regulations for freight distribution
  • Other: Zníženie rýchlosti na ulici Záhradná vo Svite pre automobily nad 3,5 tony na 30 km/hod a zavedenie spomalovacieho prahu - retardéru
Mobility management
  • Elaboration of educational materials
  • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
More details on permanent measures:

Plánuje sa spraviť pasport dopravného značenia - koľko značiek, komu patria a v akom sú stave.

Spolu so Žilinskou univerzitou sa realizoval dopravno-sociologický prieskum, ktorý zisťoval dopravné správanie obyvateľov mesta pre rôzne projekty v budúcnosti.

Plánuje sa tento rok nákup mestského mobiliáru a to konkrétne stojany na bicykle, servisné exteriérové cyklostojany.