Participants

Contact & Activities

Participating city

Krzyż Wielkopolski
6.800 inhabitants

Local contact

Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.
Jolanta Klocek
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyż Wlkp.
++48 672564145

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci "Żyj zdrowo i aktywnie - proekologicznie". Celem konkursu jest m. in. promowanie zdrowego, ekologicznego trybu życia uwzględniającego związek między ekologią, odżywianiem i aktywnym stylem życia, propagowanie różnorodnych form sportowej aktywności, aktywnego spędzania czasu z wykorzystaniem, m. in. roweru, kształtowanie postaw proekologicznych, itp.
Nagrody w tym konkursie zostaną wręczone w dniu 24.09.2016 r. podczas imprezy propagującej aktywny, zdrowy, proekologiczny tryb życia pn. "Rusz się człowieku". W ramach tego tygodnia dzieci i młodzież będą brać udział w akcji "Sprzątanie Świata". W dniu 22.09.2016 w godzinach 10.00-13.30 na Placu Zwycięstwa będą znakowane rowery. W czasie tego tygodnia w szkołach i przedszkolach będa przeprowadzone pogadanki nt. ETZT.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
W dniu 22.09.2016 w godzinach 10.00-13.30 na Placu Zwycięstwa będą znakowane rowery. W tym dniu w centrum miasta będzie prowadzona akcja informacyjna dot. ETZT i EDbS
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Accessibilities
  • Create wheelchair ramps
  • Lowering of pavements
  • Removal of architectonic barriers
New forms of vehicle use and ownership
  • Responsible car-use (eco-driving etc)