Participating towns and cities

NorwayVestfold fylkeskommune, Norway

Website:
Population:
248.000 inhabitants
Department:
Transport and regional development
Contact:
Linda Carolina Ehnmark
Postboks 2163, 3103 Tønsber, Norway Vestfold fylkeskommune
(++47) 41230674
Vestfold fylkeskommune already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2018 2017 2016

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Vestfold fylkeskommune organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
Tiltak som går gjennom hele mobilitetsuka:
• Vestfold kollektivtrafikk (VKT) selger enkeltbilletter kjøpt via mobilbillett til 10 kroner fra fredag 16 september til og med fredag 23 september .
• Klokkespillet på Tønsberg rådhus spiller sanger som knytter seg til det å gå sykle eller kjøre kollektivt – kanskje får man høre Hjulene på bussen denne uka.
• Møllegata med sykkeltrasé:
Pilotprosjekt i Møllegaten - Vi tester ut toveissykling i enveisregulert gate. Møllegaten er ei enveiskjørt gate med mulighet for gateparkering. I mobilitetsuka vil gateparkering utgå og vi tilrettelegger for sykling mot enveiskjøring på parkeringsplassarealene. Syklister som skal ned Møllegaten deler kjørefelt med bilistene på vanlig måte. Formålet med prøveprosjektet er å forbedre følelse av trygghet, komfort og fremkommelighet for syklister i Tønsberg sentrum.

Tidfestede arrangementer:
Søndag 18. september k. 12.00 – 13.00
Vandring i og ved byen: Pilegrimsled og Kyststi
Kl. 12.00. Pilegrimsleden.
Sted: Ved domkirken, nyreist skilt.
Arkeolog Cathrine S. Engebretsen presenterer pilegrimsleden:
Den kulturhistoriske tradisjonen og dagens pilegrimsvandring med merking av turstier.
Publikum guides fra Domkirken til møtested ved Gjestebrygga.
Kl. 12:30. Kyststien fra Tønsberg sentrum til Ilene.
Sted: Gjestebrygga i Tønsberg.
Rådgiver Anne Sjømæling tar med publikum på tur fra brygga i Tønsberg til Ilene.

Tirdag 20. september kl. 07:00 – 09:00
Markedsføring av ny sykkelvei Tønsberg – Barkåker
Stand ved sykkelvegen ut av Tønsberg mot Barkåker . Vi står med informasjon og «give-aways».

Permanent measures Permanent measures

Vestfold fylkeskommune implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)

Car-free day Car-free day

Vestfold fylkeskommune carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Møllegata i Tønsberg blir stengt for alminnelig biltrafikk.

Kl 11-17 vil det foregå arrangementet i nærheten av krysset Møllegata - Storgata.