Participating towns and cities

Norway Bergen (City of Bergen) , Norway

Population:
280.000 inhabitants
Department:
Department of urban development
Contact:
Einar Grieg
P.O.Box 7700
5020 Bergen Bergen
(++47) 90072543

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Bergen (City of Bergen) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
Fredag 16.09: ÅPNINGSDAG OG PARK(ING) DAY
Belønninger til gående, syklende og kollektivpassasjerer.
Park(ing) day, i samarbeid med ulike grupper, kunstnere, foreninger og lag i byen.

Lørdag 17.09: BILFRI DAG I SENTRUM:
Stort, familievennlig arrangement på et område i sentrum som blir avstengt for biler. Samarbeid med butikker og kafeer og andre aktører i området.

Søndag 18.09 GÅDAG
Fokus på snarveier - Del din snarvei på instagram – delta i en konkurranse med premier til beste snarveibilder. Kobling til det pågående snarveiprosjektet langs bybanen.

Mandag 19.09 SYKKELDAG
Sykkelbyen Bergen: Lansering av Sykkeldynamoprosjektet – sykkelvennlig bedrift, dele ut til den første bedriften som fortjener denne utmerkelsen.
Sykkelservice på 4 steder: Sletten senter, ADO arena/ Amalie Skram, Øyrane Torg og Laksevåg senter

Tirsdag 20.09 KOLLEKTIVDAG
Ulike former for humoristiske innslag og belønning av kollektivreisende – fjorårets kampanje var en stor suksess. Oppspill og oppfølging i sosiale medier.

Onsdag 21.09 BILDELING OG SAMKJØRING
Faglig seminar og kveldsarrangement på Litteraturhuset.

Permanent measures Permanent measures

Bergen (City of Bergen) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Traffic calming and access control scheme
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Stenging av Bøkeveien for biltrafikk
Mobility management
Forsøk på verdensrekord i samkjøring

Car-free day Car-free day

Bergen (City of Bergen) carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Bilfri familiedag i sentrum lørdag 17. september. Ole Bulls plass, Vaskerelven, Veiten.
Fotosession i sentrumsgate på bilfri dag 22. september.