Participants

Contact & Activities

Participating city

Bergen ()
280.000 inhabitants

Local contact

Department of urban development
Einar Grieg
P.O.Box 7700
5020 Bergen Bergen
++47 90072543

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Fredag 16.09: ÅPNINGSDAG OG PARK(ING) DAY
Belønninger til gående, syklende og kollektivpassasjerer.
Park(ing) day, i samarbeid med ulike grupper, kunstnere, foreninger og lag i byen.

Lørdag 17.09: BILFRI DAG I SENTRUM:
Stort, familievennlig arrangement på et område i sentrum som blir avstengt for biler. Samarbeid med butikker og kafeer og andre aktører i området.

Søndag 18.09 GÅDAG
Fokus på snarveier - Del din snarvei på instagram – delta i en konkurranse med premier til beste snarveibilder. Kobling til det pågående snarveiprosjektet langs bybanen.

Mandag 19.09 SYKKELDAG
Sykkelbyen Bergen: Lansering av Sykkeldynamoprosjektet – sykkelvennlig bedrift, dele ut til den første bedriften som fortjener denne utmerkelsen.
Sykkelservice på 4 steder: Sletten senter, ADO arena/ Amalie Skram, Øyrane Torg og Laksevåg senter

Tirsdag 20.09 KOLLEKTIVDAG
Ulike former for humoristiske innslag og belønning av kollektivreisende – fjorårets kampanje var en stor suksess. Oppspill og oppfølging i sosiale medier.

Onsdag 21.09 BILDELING OG SAMKJØRING
Faglig seminar og kveldsarrangement på Litteraturhuset.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Bilfri familiedag i sentrum lørdag 17. september. Ole Bulls plass, Vaskerelven, Veiten.
Fotosession i sentrumsgate på bilfri dag 22. september.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Traffic calming and access control scheme
  • New traffic regulations: traffic circulation and parking
  • Other: Stenging av Bøkeveien for biltrafikk
Mobility management
  • Other: Forsøk på verdensrekord i samkjøring