Participants

Contact & Activities

Participating city

Lomma
24.264 inhabitants

Local contact

Planeringsavdelningen
Åsa Cornander
Hamngatan 3
234 81 Lomma

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Vi kommer att stå vid de cykelstråk som pendlare använder och tacka för att de väljer cykel, dela ut uppmuntran (ätbart) och ställa ett par frågor om deras resande. Vi kommer att stå på olika ställen varje dag under veckan.
Den 22 september visar vi Bikes vs cars på biblioteket och informerar om hur resandet ser ut i Lomma och om planer för att öka andelen gång, cykel och kollektivtrafik.