Participants

Contact & Activities

Participating city

Brusy
14.246 inhabitants

Local contact

Urząd Miejski w Brusach
Iwona Wałdoch
Urząd Miejski, ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
++48 523969312

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
22 września br., w międzynarodowym dniu bez samochodu, mający kaszubskie korzenie, polarnik i podróżnik Marek Kamiński wraz z władzami bruskiego samorządu ustanowił swój punkt informacyjny na trasie pieszo-rowerowej zwanej Kaszubską Marszrutą.
Następnie, Marek Kamiński przeszedł wraz z młodzieżą, mieszkańcami oraz władzami Miasta i Gminy Brusy i okolicznych samorządów trasą Kaszubskiej Marszruty.
Na zakończenia dnia bez samochodu, podróżnik spotkał się z młodzieżą w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym, by przybliżyć im zagadnienia podróży i wpływu dbałości o ekologię na dobro człowieka.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Zamknięta została ulica Józefa Chełmowskiego w Brusach. Jest to trasa, którą głównie podróżują mieszkańcy odwożąc dzieci do szkoły. Ulica została przekształcona w ciąg-pieszo rowerowy, głównie po to by ukazać nie tylko dorosłym mieszkańcom, prowadzącym pojazdy ale także najmłodszym, że wybierając rower jako swój środek transportu, czy spacer decydują się jednocześnie na pewien styl życia, ekologiczny i zdrowy. Udowadniasz ponadto, że sprawy środowiska nie są ci obojętne.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
New forms of vehicle use and ownership
  • Use of clean vehicles
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns