Participants

Contact & Activities

Participating city

Rzeszów
194.298 inhabitants

Local contact

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
Małgorzata Wojnowska
ul. Rynek 7
35-064 Rzeszów
++48 17 8754190

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
• 16.09.2016 r. Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o. oraz w w miejskich kanałach komunikacji internetowej oraz na profilach społecznościowych,
• Przejazd rowerzystów ulicami Rzeszowa 17.09.2016 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności – promocja ekologicznych form mobilności (środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszych oraz transport multimodalny),
• Rodzinny Rajd Rowerowy " Wiatr we włosach", który będzie zorganizowany 17.09.2016 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie,
•18.09.2016 r. - kurs specjalny autobusowej linii promocyjnej RZ " Zobacz Rzeszów".
•19.09.2016 r. Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o. oraz w w miejskich kanałach komunikacji internetowej oraz na profilach społecznościowych,
•20.09.2016 r. Przeprowadzenie spotkania w Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie na temat funkcjonowania Rzeszowskiego Systemu Transportowego, w tym Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, Systemu Informacji Pasażerskiej, Systemu Elektronicznego Poboru Opłat, oraz uświadomienie osób młodych o konsekwencjach wynikających z jazdy bez ważnego biletu
•21.09.2016 r. Przeprowadzenie spotkania w VI Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie na temat funkcjonowania Rzeszowskiego Systemu Transportowego, w tym Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, Systemu Informacji Pasażerskiej, Systemu Elektronicznego Poboru Opłat, oraz uświadomienie osób młodych o konsekwencjach wynikających z jazdy bez ważnego biletu
• 21.09.2016 r.Znakowanie rowerów przez Straż Miejską w Rzeszowie dla mieszkańców zameldowanych na stałe w Rzeszowie (za darmo), po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu zakupu roweru lub oświadczenia że jest się jego właścicielem. Dzięki takiemu systemowi mamy możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży, ponieważ każdy oznakowany rower ma swój indywidualny numer, znajdujący się w komputerowej bazie.
•Dzień Otwarty Centrum Zarządzania Transportem Publicznym 22.09.2016 – prezentacja działania Inteligentnego Systemu Transportowego w Rzeszowie oraz zarządzania za jego pomocą komunikacją miejską.
• Akcja „Poczuj się jak zawodowy kierowca” – udostępnienie dwóch autobusów przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (najstarszy i nowy - możliwość porównania aktualnie jeżdżących nowoczesnych, ekologicznych autobusów ze starymi, dodatkowo okazja zajęcia miejsca w fotelu kierowcy wraz z prezentacją systemu informacji pasażerskiej (wizualnej i głosowej) w autobusie.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
• Dnia 22 września br. wszystkie osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem samochodu mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Rzeszowie na podstawie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
• 22.09.2016 r. - wykluczenie ruchu pojazdów na terenie Strefy Ruchu Pieszego "A", obejmującego ulice: 3 Maja, Grunwaldzka, Kościuszki i Plac Farny
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Create useful tool for people with reduced mobility
More details on permanent measures:

• Zakup elektrycznych autobusów mających na celu poprawę ochrony środowiska i jakości powietrza, ograniczenie hałasu, zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla wszystkich pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej miasta Rzeszowa,
• Budowa nowych wiat przystankowych w pełni dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych zwiększających komfort oczekiwania podróżnego,
• Modernizacja i rozbudowa o nowe stacje systemu roweru miejskiego mająca na celu zwiększenie mobilności i multimodalności komunikacji miejskiej w Rzeszowie,
• Uruchomienie nowej linii autobusowej i modernizacja 7 rozkładów jazdy mająca na celu zwiększenie atrakcyjności komunikacji miejskiej,
• Rozruch systemu płatności mobilnych umożliwiających użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w biletomatach stacjonarnych, oraz zakup terminali płatniczych pozwalających na uiszczenie opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu kartą płatniczą
• Rozszerzenie RKM o dodatkowe funkcje (karta umożliwiająca wstęp np. na baseny, korty tenisowe, muzea, lodowiska, możliwość wypożyczenia roweru miejskiego, oraz jako karta kibica,
• Promowanie komunikacji miejskiej na monitorach LCD w Punktach Obsługi Podróżnego.