Participants

Contact & Activities

Participating city

Częstochowa
228.520 inhabitants

Local contact

Urząd Miasta
Agnieszka Świercz
ul. Focha 19/21
42-217 Częstochowa
++48 34 3707475

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
16.09.2016 (piątek)
- „Śmigiem po Częstochowie” otwarta wycieczka rowerowa - start: godz. 16:00, ul. Krakowska 34
- Seans filmowy „Sługi boże” – wejście za okazaniem skasowanego biletu MPK z datą 16.09.2016 - start: godz. 18:30, OKF KINO ILUZJA, Al. Najświętszej Maryi Panny 64

18.09.2016 (niedziela)
Promenada im. Czesława Niemena
- Bieg rekreacyjny „Obiegamy Częstochowę” - start: godz. 11:00,
- Pokaz pierwszej pomocy w wypadku komunikacyjnym,
alko i narkogogle - start: godz. 11:00
- Prezentacja rowerów zwykłych i elektrycznych -
start: godz. 11:00,
- Rodzinny piknik rowerowy -
start: godz. 11:00
-malowanie twarzy
-zabawy z chustą klanza
-warsztaty z kodeksu młodego rowerzysty
-malowanie kolorowanek
-rowerowy tor przeszkód
- Rowerowa gra miejska - godz. 14:30-15:40
- Otwarty marsz nordic-walking z instruktorem – start: godz. 13:00,
- dodatkowo: oznakowanie roweru przed kradzieżą oraz prezentacja samochodu elektrycznego i autobusu hybrydowego

19.09.2016 (poniedziałek)
- Darmowe warsztaty rolkowe - start: 18:00, Amfiteatr, Promenada im. Czesława Niemena

20.09.2016 (wtorek)
Trening biegowy Zabieganych
start: godz. 19:00, Amfiteatr, Promenada im. Czesława Niemena (spośród wszystkich osób biorących udział w treningu zostaną rozlosowanie 3 zaproszenia do kawiarni Sweet Dreams Caffe)
- Uliczny plac zabaw „Ale jazda - start: godz. 10.00, ul. Kontkiewicza

21.09.2016 (środa)
- Konferencja pn. „Bezpieczeństwo i zasady ruchu drogowego podczas wycieczek rowerowych” –
start: godz. 15:00, Zespół Szkół Technicznych Al. Jana Pawła II 126/130

22.09.2016 (czwartek)
- Darmowy przejazd komunikacją miejską za okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu
- Pokaz pierwszej pomocy, sprzętu strażackiego, rozcinanie auta powypadkowego, start: godz. 17, Plac Biegańskiego („Jak dojechać do SCOUTA bez auta” - cały dzień, Centrum Sportowo -Rekreacyjne SCOUT, ul. Drogowców 12
(Jeżeli ktoś udowodni, że dojechał do SCOUTA bez auta, będzie mógł trenować cały dzień za darmo).
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
20.09.2016 (wtorek)
Zamknięcie ul. Kontkiewicza, gdzie zorganizowany zostanie uliczny plac zabaw „Ale jazda"
start: godz. 10.00
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Extension or creation of new greenways
More details on permanent measures:

W ubiegłym roku długość dróg rowerowych w Częstochowie została zwiększona o 12,5 km. W tym roku realizowany jest program budowy infrastruktury rowerowej, w ramach którego zaplanowano inwestycje dedykowane wyłącznie rowerzystom. Oprócz tego ścieżki dla rowerów powstają także nadal w ramach miejskich inwestycji drogowych.
1. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa drogi rowerowej o utwardzonej nawierzchni od ul. Mstowskiej do granicy miasta z gminą Mstów – długości prawie 700 metrów wraz z punktem postojowym dla rowerzystów. Prace mają zakończyć się jesienią, więc jeszcze w tym roku ten odcinek będzie można przetestować. Do połączenia z Częstochową przygotowuje się też Mstów, z którym miasto podpisało w ubiegłym roku stosowne „rowerowe” porozumienie. Na zakończenie działań obu gmin rowerem będzie można szybko i bezpiecznie przyjechać z Częstochowy do Mstowa na rynek.
Kwota zarezerwowana w budżecie: 385 240 zł.
2. Miasto rozpoczyna też projektowanie drogi rowerowej do Olsztyna – a więc zgodnie z zapowiedziami - chce wkrótce połączyć miasto drogą rowerową także z kolejną jurajską gminą. Koncepcja zakłada przebieg drogi od ul. Legionów przez dawne tereny huty w okolice ul. Bugajskiej i połączenie ze ścieżką biegnącą od strony Olsztyna. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w roku przyszłym, natomiast gmina Olsztyn – zgodnie z dwustronnymi uzgodnieniami - czyni starania o przedłużenie ścieżki po swojej stronie - aż do rynku w Olsztynie.
Kwota zarezerwowana w budżecie: 200 000 zł.
3. W tym roku rozpoczniemy i zakończymy przebudowę przejazdu rowerowego pod dworcem wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 130 metrów, który połączy skwer Junaków z ul. Rejtana. Postulowana przez rowerzystów inwestycja będzie możliwa dzięki uzgodnieniom z PKP.
Kwota zarezerwowana w budżecie: 195 080 zł.
4. Kolejnym dedykowanym rowerzystom przedsięwzięciem będzie w tym roku budowa brakującego odcinka ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Legionów na odcinku o długości ponad 1 km, od ul. Złotej do ronda Havla. Do tej pory warunki przejazdu dla rowerzystów na tym fragmencie trasy wyprowadzającej na Jurę, były mało komfortowe. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej, realizacja planowana jest jeszcze w tym roku.
Kwota zarezerwowana w budżecie: 283 447 zł.
5. Trzeba wspomnieć o „bonusie” dla rowerzystów na Północy, czyli budowie ciągów pieszo-rowerowych przy okazji poszerzenia zakresu inwestycji drogowej w alei Wyzwolenia. Oprócz remontu przejścia podziemnego w alei Wyzwolenia, dzięki oszczędnościom przetargowym, udało się pozyskać i skierować środki zewnętrzne na modernizację części drogowej alei Wyzwolenia, wraz z budową ścieżek dla pieszych i rowerów. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w sierpniu. Ciągi pieszo-rowerowe będą wiodły od alei Armii Krajowej do ul. Michałowskiego jednostronnie (300 m - po stronie M1), a od ul. Michałowskiego do ul. Fieldorfa – Nila - po obu stronach (2 x 400 m).
6. Nowy ciąg pieszo-rowerowy powstanie także dzięki rozpoczętej właśnie przebudowie ul. Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do ul. Pułaskiego (na długości ok. 600 metrów). Przebudowa tego odcinka uzupełni wcześniejszą inwestycję na tej ulicy – fragmentu od ul. Pułaskiego do alei Wolności, tym samym jedna z ważniejszych ulic centrum miasta już w całości będzie miała nową infrastrukturę drogową i rowerową.
7. W tym roku rozpoczynamy inwestycje nazwaną „Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)”, której ukończenie planowane jest na lato 2018 roku. Przy okazji budowy połączenia z węzłem Autostrady A1 powstanie ponad 6km asfaltowych dróg rowerowych.

W ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie w 2016 roku zaplanowane są następujące inwestycje:
- Remont chodnika przed Szkołą Podstawową nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie.
- Budowa fragmentu drogi rowerowej na ul. Obrońców Westerplatte.
- Remont chodnika przy ul. Łomżyńskiej.
- Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej.
- Remont chodnika przy ul. Pużaka.
- Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1,3,5,7,9.
- Remont chodnika przy ul. Bugajskiej.
- Remont łącznika rowerowego od ul. Hoena -Wrońskiego do Alei Bohaterów Monte Cassino.
- Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy ul. Kasztanowej.
- Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową.
- Budowa chodnika z kostki brukowej po stronie północnej oraz wschodniej budynku, przy ul. Wasowskiego 3.
- Budowa przystanków autobusowych na ul. Ikara (na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha).