Participants

Contact & Activities

Participating city

Gdynia
250.000 inhabitants

Local contact

Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością
Alicja Pawlowska
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
++48 58 785 14 20

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
15 września odbędzie się uroczystość oddania do użytkowania kolejnego zabytkowego trolejbusu ZIU-9 z udziałem m.in. włodarzy miasta, głównych decydentów organizujących transport publiczny w Gdyni, delegacji z miasta Łuck, skąd pochodzi ten trolejbus oraz kierowców pierwszego tego typu trolejbusu w Gdyni.
Obchody obejmowały uroczysty przejazd spod urzędu Miasta na pętlę w Orłowie.

16 września – z okazji Europejskiego Dnia Trolejbusowego specjalnie zorganizowany przejazd trolejbusem i wizyta trzech gdyńskich szkół podstawowych: SP nr 10, SP nr 31 i Szkoły Społecznej w zajezdni trolejbusowej, dodatkowo zorganizowano oprowadzenie zajezdni z przewodnikiem.

Dnia 17 września uruchomione zostaną trzy bezpłatne linie autobusowe:
101 - linia obsługiwana przez nowoczesne autobusy przegubowe na trasie Gdynia- Gdańsk (przez Sopot),201 - linia obsługiwana przez nowoczesny trolejbus Solaris Trollino 12M Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni na trasie dookoła gdyńskiego Śródmieścia,
301 - linia obsługiwana przez zabytkowy trolejbus ZiU-682B Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni na krótkiej trasie po Śródmieściu Gdyni.

22 września 2016 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni, możliwe będą przejazdy bezpłatne dla właścicieli i współwłaścicieli samochodów osobowych, za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego.