Participants

Contact & Activities

Participating city

Błonie
21.000 inhabitants

Local contact

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomosciami i Ochrony Środowis
Agnieszka Osówniak
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
++48 227253004 w. 160

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Burmistrz Błonia zwrócił się z prośbą do dyrektorów placówek oświatowych - przedszkoli, szkół podstawowych , gimnazjów i liceum ogólnokształcącego o wzięcie udziału w dniach 16-22 września b.r. nadzorowanych przez nich placówkach w tegorocznej kampanii. Propozycje w powyższym temacie to: przeprowadzenie pogadanek o różnorodnych korzyściach zrównoważonego transportu, takich jak oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, dostępność komunikacyjna dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnością, seniorów, rodzin wielodzietnych, przyjazna przestrzeń miasta i wsi, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, rozwój nowych technologii oraz zwiększenie atrakcyjności miast i gmin dla inwestorów, wykonanie gazetki szkolnej, przeprowadzenie ankiet wśród kolegów, wywiadów z mieszkańcami jakie działania należałoby wprowadzić, aby polepszyć jakość życia w naszej Gminie, albo jak zachęcić mieszkańców do korzystania z bardziej przyjaznych dla środowiska środków transportu itp.
Wzorem lat ubiegłych szkoły i przedszkola bardzo chętnie prowadziły akcje tematyczne wśród uczniów, dzieci i młodziezy.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Create park and ride stations