Participating towns and cities

NorwayRøyken, Norway

Population:
22.000 inhabitants
Department:
Transports
Contact:
Lene Solsrud
Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken
Norge Røyken
(++47) 45886365
Røyken already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2017 2016

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Røyken organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

I samarbeid med Sport1 i Røyken utfører vi service på parkerte sykler ved minst to togstasjoner i kommunen. Det vil bli lagt igjen et "takk for at du sykler kort", informasjon om hva som er blitt gjort med sykkelen, samt informasjon om mobilitetsuka. Vi vil også gjennomføre en tegnekonkurranse "hvis biler ikke fantes" blant barneskoleelever i kommunen.

Permanent measures Permanent measures

Røyken implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Mobility management
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Inngå sykkelbygdavtale med Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune
Further info
Vi holder på å bygge et sykkelhotell ved Spikkestad stasjon
Vi skal i løpet av høsten rehabilitere gang og sykkelveier i kommunen, blant annet på strekningen Spikkestad-Røyken
Vi skal i løpet av høsten starte arbeidet med lage en sykkelstrategi for kommunen
Vi skal i løpet av september 2016 underskrive en sykkelbygdavtale sammen med Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune
Vi skal i november avholde et seminar om miljøvennlig transport i Slemmestad, i samarbeid med Papirbredden Innovasjon og Slemmestad Brygge