Participants

Contact & Activities

Participating city

Ronneby
29.633 inhabitants

Local contact

kommunledningsförvaltningen
Martina Adenholm
Ronneby kommun
372 80 Ronneby
++46 721728579

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Alla grundskolor har via mail bjudits in att delta i utmaningen ”Gå & cykla till skolan” i anslutning till trafikantveckan.
www.trafikkalendern.com/gaochcykla/
16/9 Fr. Dela ut Godi bags tidig morgon till de som cyklar
20/9 Ti. Kl 18.30 -20.00 Informationsmöte om Mobilsamåkning på landsbygden ,Eringsboda
21/9 On kl 16-19 Ronneby cyklar
Cykeltipsrunda ,Ambulanspersonal deltar och informerar bl a om vikten av att använda cykelhjälm, Utställning om cykelregler ,prova på elcykel och vanlig cykel ,kommunen bjuder på korv . Arrangemanget vänder sig till alla Ronnebybor en särskild inbjudan har gjorts till alla nyanlända.
22/9 kl 18.30-20.00 informationsmöte om Mobiilsamåkning på landsbygden ,Hallabro.
23/9 kl 10-11. Workshop för kommunanställda om el- och biogasbilar
kl 11-14 Green Charge Roadshow på torget i Ronneby ;utställning och prova på el- och biogasbilar
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
New forms of vehicle use and ownership
  • Other: Vår ambition är att ett mobilt samåkningssystem ska införas på landsbygden