Participants

Contact & Activities

Participating city

Veľký Šariš
5.800 inhabitants

Local contact

Kultúrno-informačné centrum Veľký Šariš
PhDr. Mária Gáborová
Nám. sv. Jakuba č,1, 082 21 Veľký Šariš
++421 0948 593 266

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Mesto Veľký Šariš sa zapojí do Európskeho týždňa mobility týmito aktivitami:
16.9.
Kultúrno-informačné centrum usporiada na námestí Raňajky pre cyklistov v podobe kávičky, sladkého pečiva

17.9- aktivita Komunitného centra o Veľkom Šariši -rómska Komunita sa zapojí kreslením dopravných symbolov na prístupovú cestu k rómskej osade, výrobu dopravných značiek z papiera a dreva, oboznámenie klientov KC so zásadami bezpečnej jazdy na bicykli

18.9. akivita OZ Stará škola a Kultúrno-informačné centrum.
Večerný beh Kanašom, bežať budú od 1 roka do 99 rokov bežci po cestách, kde sa odstaví automobilová doprava
19.9 aktivita MsÚ vo Veľkom Šariši
-všetci pracovníci prídu do práce buď peši, alebo na bicykli´, každý zamestnanec dostane fit balíček
20.9. aktivita
Materská škola
- malý dopraváčik, prebehne prednáška o doprave priamo na mini dopravnom ihrisku v Materskej škole
21.9 - aktivita Základnej umeleckej školy - Zuška v pohybe - kreslenie na pešej zóne, na chodníku
22.9. aktivita Základnej školy vo V.Šariši -Do školy na bicykli - žiaci počas troch dní budú jazdiť do školy na bicykli, kolieskových korčuliach, na kolobežke, peši. 22. 9. záverečné vyhodnotenie aktivít tried
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
uzatvorenie ul. Školská v pracovnom čase od 7.00 do 14.00 hod - informovanie občanov o uzatvorení cesty – formou internetových médií, mestským rozhlasom a letákmi umiestnenými na informačných a úradných tabuliach, výlepom na vchody, súčinnosť s políciou
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
  • Use of clean vehicles
Mobility management
  • Adoption of workplace travel plans
More details on permanent measures:

Trvalé opatrenia:
Nové alebo vylepšené cykl. chodníky --Zlepšenie cyklistických zariadení : Inštalácia nových stojanov na bicykle pre turistov v priestoroch za vstupnou bránou na nádvorie Šarišského hradu
Zlepšenie a rozšírenie siete verejnej dopravy : Vybudovanie nových zastávok MHD „Sordok“ v miestnej časti Kanaš pre lokalitu IBV Pod Sordokom - zabezpečenie bezpečnej prepravy peších občanov dochádzajúcich za prácou do mesta Prešov a do centra miestnej časti Kanaš a mesta Veľký Šariš
Ukľudňovanie dopravy – Programy znižovania rýchlosti v zónach v blízkosti škôl : Zabezpečenie osadenia 4 informatívnych prevádzkových značiek – Školská zóna na cestnej komunikácii pred ZŠ Veľký Šariš, inštalácia spomaľovacieho retardéra a osadenie 2ks informatívnych značiek – Spomaľovací prah – pred odbočovacím pruhom a ostrovčekom smerom ku ZŠ Veľký Šariš
Dostupnosť - Rozšírenie chodníkov: Rekonštrukcia a rozšírenie chodníka na ul. Školská na zabezpečenie bezpečného pohybu prechádzajúcich občanov a detí prichádzajúcich do školy
Nové formy užívania vozidla a vlastníctva- Používanie čistých vozidiel – Nadviazanie spolupráce s VSE, a.s – zabezpečená forma spolupráce a dohodnutá spolupráca na nasledujúce obdobia – uzatvorená zmluva o zápožičke elektromobilu pre služobné účely MsÚ
Riadená mobilita – Úprava cestovných plánov : Zabezpečenie prepojenia odchádzajúcich a prichádzajúcich spojov MHD z miestnej časti Kanaš so spojmi MHD odchádzajúcimi a prichádzajúcimi do centra mesta Veľký Šariš a mesta Prešov / možnosti prestupov – nadväznosť spojov MHD – zabezpečené rokovanie a následné zapracovanie do grafikonu MHD/