Participants

Contact & Activities

Participating city

Karlskrona ()
66.000 inhabitants

Local contact

Drift- och Serviceförvaltningen
Kenneth Gyllensting
Karlskrona kommun
Drift- och Serviceförvaltningen
371 83 Karlskrona
++46 455303283

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Informationsdag den 22 september om alternativa drivmedel, el, biogas och HVO samt utställning/demonstration av fordon el och gasbilar, elcyklar samt seminarium med olika föreläsare.
20/9 invigning av publik HVO-mack för såväl tunga fordon som personbilar(landets första för personbilar)
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Freight distribution
  • Use of clean vehicles
More details on permanent measures:

Invigning av publik mack för HVO bränsle, OKQ8 Blå Port Karlskrona. I samband med detta succesiv övergång till HVO för kommunens dieselbilar, personbilar. Uppstart för övergång av kommunens dieseldrivna tunga fordon och arbetsmaskiner till HVO med farmartank på gata/park:s huvudanläggning.