Participants

Contact & Activities

Participating city

Martin ()
53.252 inhabitants

Local contact

Oddelenie projektového manažmentu a cykloturistiky
Alžbeta Laučeková
Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
++421 43 4204 237

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Európsky týždeň mobility 2016
16. – 22.9.2016

Podujatia v rámci ETM v Martine


16. – 22.9.2016 JAZDIME BEZPEČNE A OHĽADUPLNE, PRECHÁDZAME BEZPEČNE, propagačná kampaň s mestskou políciou a TBS JUS, spoločne s mestskou políciou deti martinských ZŠ usmerňujú dopravu na najfrekventovanejších chodníkoch pre chodcov

16. – 22.9.2016 „S HADOM PO ZEBRE“ – súťaž pre žiakov základných škôl

16. – 22.9.2016 „NA BICYKLI DO OBCHODU“ – nakupovanie bez znečisťovanie životného prostredia

16.9.2016 – 21.9.2016 DOPRAVNÉ IHRISKO HROU – dopravné ihrisko SEVER, dopravná výchova detí martinských základných škôl, oboznámenie žiakov so základnými zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkoch

17. – 18.9.2016 (sobota – nedeľa) CESTUJ NA VODIČSKÝ PREUKAZ, pri nástupe do autobusu sa vodičovi preukážte Vašim platným vodičským preukazom a cestovať môžete zadarmo

17.9.2016 (sobota) CYKLOBURZA A VŠELIČO INÉ POČAS HASIČSKÝCH DNÍ 2016, areál SIM v Priekope, predaj, kúp, vymeň bicykel a príslušenstvo, kryté dopravné ihrisko, PUMP TRACK dráha, jazda na drezine, hasičské a železničné múzeum, agrofarma, občerstvenie, súťaže a hry pre deti, hudobné vystúpenia, ukážky hasičského umenia, promo jazda na elektorbicykloch

19.9.2016 (pondelok) od 14.00 hod. DEŇ OVORENÝCH DVERÍ, diskusia s vedením mesta na tému „Cyklotrasy“

22.9.2016 (štvrtok) účasť na medzinárodnom kole detskej dopravnej súťaže „NA BICYKLI BEZPEČNE 2016“

19.9.2016 - 22.9.2016 (pondelok - štvrtok) - Hliadky Mestskej polície mesta Martin usmerňujú pohyb cyklistov v pešej zóne a rozdávajú užitočné rady pre bezpečnú jazdu pred vstupom do pešej zóny.

Aktivita nadväzujúca na Európsky týždeň mobility 2016 so začiatkom v priebehu týždňa ETM - Sčítavanie cyklistov na najfrekventovanejších križovatkách a priechodoch pre chodcov v meste / pešej zóne v priebehu troch týždňov.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Mobility management
  • Adoption of workplace travel plans
  • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders