Participating towns and cities

Czech Republic Havířov (Havirov) , Czech Republic

Population:
79.000 inhabitants
Department:
Magistrát města Havířova
Contact:
Lucie Gorecká
Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
(++420) 596803135

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Havířov (Havirov) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
Pátek 16.09.
Sportovní dopoledne na náměstí 8.30 – 12.30hod.
= hry a o ceny, stánek Městské policie s výukou bezpečné jízdy, pohybu na komunikacích, atd...
Tento program je především pro děti MŠ, ZŠ a SŠ.

Běh naděje 2016 - účast všech havířovských ZŠ.

16. - 22.09.2016
Workout - přednášky, ukázky, cvičení pro veřejnost. Program pro veřejnost.

16. 09. 2016 MHD po celý den zdarma - v rámci EDBA.

Pondělí – čtvrtek 19. -22. 09. 2016
Nordic walking - přednášky, nácvik, půjčování holí. program především pro seniory.

Pondělí, středa 19.09., 21.09.2016
10.30 – 11.30 hod. cvičení se šátky s dětmi na náměstí. Program především pro těhotné ženy a maminky s miminky.

Po celý týden výuka dětí havířovských ZŠ v Centru dopravní výchovy.

Permanent measures Permanent measures

Havířov (Havirov) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Further info
V roce 2016 se plánují nebo již byla zrealizována tato trvalá opatření:
1. Rekonstrukce sil. III/4745 Havířov – U Šimaly - cílem tohoto projektu stavby je snížení nivelety komunikace za účelem dosažení dostatečné šířky jízdních pruhů se souběžným umístěním jednostranného chodníku. Součástí řešení je rovněž odvodnění silnice, výstavba veřejného osvětlení, úprava stávajících sjezdů k nemovitostem a výstavba dílčího úseku splaškové kanalizace.
2. Multifunkční hřiště, Havířov – Životice – jedná se o výstavbu multifunkčního hřiště, altánu a dětského mobiliáře v Havířově – Životicích.
3. Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada – 2. etapa – pokračování ve výstavbě cyklostezky v k.ú. Havířov – Město v úseku od již vybudované cyklostezky po objekt Letního kina, součástí této akce je rovněž rekonstrukce nové lávky přes řeku Lučinu. Povrch cyklostezky bude opět řešen z nestmelených povrchů.

Car-free day Car-free day

Havířov (Havirov) carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
EDBA bude v Havířově probíhat v den nejrozsáhlejší kampaně ETM, a to 16.09.2016. Bude uzavřena část rušné komunikace v Havířově - Podlesí, spolu s přilehlým parkovištěm. v těchto místech bude probíhat také část další akce "Běhu naděje 2016".