Participants

Contact & Activities

Participating city

Vilada
430 inhabitants

Local contact

Esports
Vanesa
Plç de l'Ajuntament s/n
++34 630513205

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Durant la setmana i donant continuitat a tot el curs escolar, es durà a terme un seguit d'activitats amb el transport sobre rodes (bicicleta, patins, patinets,..) dins horari lectiu en hores de patis i educació física, on es treballarà l'educació viaria i circuits d'equilibri i mobilització.
Per altre banda en les sortides i entrades d'escoles, hi hauran les families implicades amb el desplaçament de casa al centre, intentant agafar el mínim de cotxes possible.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
  • Other: a la sortida de l'escola s'han creat aparcament de bicicletes
More details on permanent measures:

campanyes de sensibilització