Participants

Contact & Activities

Participating city

Miersch ()
8.870 inhabitants

Local contact

Service écologique
Luc Friedrich
B.P. 93
L-7501 Mersch
++352 32 50 23 - 272

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
D'Gemeng Miersch, zesummen mat 13 Gemengen aus der Regioun, organiséieren en Vëlosdag den 17. September fir Kleng an Grouss.