Participants

Contact & Activities

Participating city

Huddinge
110.000 inhabitants

Local contact

Traffic and landscape department
Tora Landgren
Kommunalvägen 28
++46 701986858

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Utåtriktade aktiviteter för att uppmuntra hållbart resande och skapa dialog kring kommunens arbete med att öka andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Gå- och cyklatävling för kommunens elever i årskurs F-6. Delta i regional kampanj för att öka andelen cykelressor i Stockholmsregionen.