Participants

Contact & Activities

Participating city

Mjölby
27.000 inhabitants

Local contact

Ann-Christin Nilsson Cedermo
Burenskölds vägen 11
++46 070-6090700

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Nästa vecka är det Europeiska Trafikantveckan med temat som lyder "Res hållbart och smart tillsammans". I samband med kampanjen så samarbetar energi- och klimatrådgivare i ett 50-tal kommuner tillsammans i ett nationellt projekt för att få fler privatbilister att öka däcktrycket på sina bilar. Att ha rätt lufttryck i däcken är bra för plånboken, klimatet och säkerheten. Projektet utförs på uppdrag av Energimyndigheten och ingår i en större satsning för att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen.
I Mjölby kommer energi- och klimatrådgivningen vara på Preem (Ramstadgatan 6) tisdagen den 19 september från lunchtid för att informera och hjälpa bilister att kontrollera och fylla på rätt däcktryck i sina bilar.

www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/trafikantveckan/
www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/energi--och-klimatradgivare-hjalper-bilister-att-oka-dacktrycket-infor-semestern/