Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Świebodzice (Swiebodzice)
21.500 inhabitants

Local contact

Urząd Miejski w Świebodzicach
Patrycja Kościukiewicz-Janas
ul. Żeromskiego 27, 58-160 Świebodzice
++48 746669571

Participation 2017

The participant is committed to:

Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Na czas trwania Happeningu Rowerowego z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, z ruchu samochodowego wyłączone zostaną ulice: Rynek, H. Sienkiewicza, M. Kopernika, S. Żeromskiego, B. Prusa.