Participants

Contact & Activities

Participating city

Uppsala
202.625 inhabitants

Local contact

Urban Development Office
Lovisa Andersson
Stationsgatan 12
753 75 Uppsala

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Driftdag, där vi visar upp hur och vad vi "driftar" staden för oskyddade trafikanter.
"Buslätt att cykla rätt", en cykelbana och information för barn 3-6 år.
Lansering av "Vett och etikett i trafiken".
Diplomering av Cykelvänlig arbetsplats.
HSO, synskadades riksförbund informerar och har banor att ta sig fram på.
UL, vår lokaltrafik finns på plats för information bla.
Äldreförvaltningen informerar och träffar medborgare som representerar de svagare i trafiken.
Vi delar ut reflexer.
Information om hastighetsöversyn och omskyltning, till fördel för oskyddade trafikanter.
Elcykelprovbana.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Vi stänger av ett torg, Fyristorg, som annars är parkeringsplats i centrum. Där har vi i stället aktiviteter en dag
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Reduction of outside parking zones
Accessibilities
  • Create the tactile pavements
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Provision of incentives and bonuses to employers