Participants

Contact & Activities

Participating city

Trelleborg
45.000 inhabitants

Local contact

Avdelningen för tillväxt
Meaza Yohannes/Anita Ljung
Algatan 13

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
- Hållbara resor seminarium riktat till allmännheten, politiker och tjänstepersoner.
- Cykelutbildning för vuxna