Participating towns and cities

Czech Republic Ústí nad Labem (Usti nad Labem) , Czech Republic

Population:
95.000 inhabitants
Department:
Odbor strategického rozvoje
Contact:
Hana Slawischova
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
(++420) 475 271 128, 733 511 919

Participation 2017

Activities within the week Activities within the week

Ústí nad Labem (Usti nad Labem) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2017, taking into account the annual theme.

All week
Evropský týden mobility 16. - 22. 9. 2017
Akce se koná pod záštitou náměstka primátorky města Ústí nad Labem MUDr. Jiřího Madara

ÚTERÝ 12. 9.
Den pro životní prostředí
Kostelní náměstí, 9.00 – 17.00 hod.
Přijďte se přesvědčit, co vše umí SMOKEMAN. Zábavný den s aktivitami pro veřejnost zaměřený na ochranu ovzduší a na třídění a recyklaci odpadů.
Více informací na www.usti-nad-labem.cz

STŘEDA 13. 9.
Branně sportovní odpoledne se Sdruženými obrannými prapory ČR z.s.
DDM, 15.30 – 18.00 hod.
Branný den konaný za podpory Ústeckého kraje pro děti a jejich rodiče. Zasoutěžíte si v hodu granátem či zastřílíte z airsoftových zbraní, půjčíte si vojenskou minohledačku a vyrazíte hledat předměty v terénu.

SOBOTA 16. 9.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Start: Mírové náměstí, 15.00 hod.
Poběžte také - 2RUN, Štafetový 1/2Maraton či dm rodinný běh se startem
ve 13.30 hod. Přijďte se ve 12.00 hod. podívat i na SPOLCHEMIE Český pohár v HANDBIKE!
Více na www.runczech.com

PONDĚLÍ 18. 9.
Kontroly oprávněnosti vjezdu do centra města a správného přecházení
Buďme ohleduplní a opatrní. Jedině tak se dá vyhnout přecpaným centrům měst a dopravním nehodám. Na ukázněnost řidičů a chodců budou v tento den dohlížet strážníci ve spolupráci s dětmi.

Bezpečnost neslyšících a nedoslýchavých v dopravě
CESPO - Hrnčířská 18, 15.00 hod.
V Centru služeb pro sluchově postižené proběhne beseda zaměřená na pohyb chodců v silničním provozu - bezpečné přecházení a pravidlo „vidět a být viděn“.

ÚTERÝ 19. 9.
PARKY V POHYBU PRO SENIORY
Městské sady, 14.30 hod.
Zahájení pravidelného cvičení pro seniory zdarma. Pro účastníky připraven drobný dárek.
Více informací na kulturasport@mag-ul.cz a tel. 475 271 661

PARKY V POHYBU PRO DĚTI
Centrální park na Severní Terase, 16.30 hod.
Pravidelné cvičení pro děti zdarma, tentokrát s pohádkou Sváťova dividla.
Více informací na kulturasport@mag-ul.cz a tel. 475 271 661


ÚTERÝ – STŘEDA 19. – 20. 9.
Každý svého zdraví strůjcem
Mírové nám.
19. 9. od 10.00 do 18.00 hod.
20. 9. od 9.00 do 17.00 hod.
Putovní výstava Ligy proti rakovině s bohatým doprovodným programem po oba dny.
Více na www.lpr.cz


STŘEDA 20. 9.
Brože z organzy aneb Šik v každém věku
Domov pro seniory Bukov, 13.30 hod.
Akce pro klienty Domovů pro seniory!
Výroba broží z organzy se zajímavými doplňky.
Více na www.domovbukov.cz


ČTVRTEK 21. 9.
Procházky historií města - Neštěmice
Start: v parku před Úřadem městského obvodu Neštěmice, 15.30 a 17.00 hod.
Komentovaná procházka zaměřená na historii a architekturu městské čtvrti Neštěmice, které ještě do osmdesátých let 20. století existovaly jako samostatné město. Přelom 19. a 20. století vyzdvihl Neštěmice do předních pozic industriální topografie, neb tu vyrostl největší cukrovar v rakousko-uherské monarchii nebo největší továrna na sodu. Velkorysé plány tu měli i nacisté…

Ukliďme svět!
Střekovská vyhlídka a okolí, 16.00 hod.
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát v lokalitě Střekovské vyhlídky a jejího okolí. Sraz účastníků je na zastávce MHD Poslední cesta (trolejbus č. 60 a 62). Občerstvení i pracovní pomůcky zajištěny.
Více na www.ddmul.cz


PÁTEK 22. 9.

Auta nechte doma, jeďte MHD ZDARMA!
Tento den bude v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem přeprava osob a zavazadel ZDARMA.
Podrobné informace a podmínky na www.usti-nad-labem.cz, www.dpmul.cz


Den bez úrazu
Dětské dopravní hřiště v Krásném Březně
Akce pro školy!
Ukázky dovedností jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, nácvik poskytování první pomoci, prevence úrazů a pravidla silničního provozu. Zkrátka vše, co by měli školáci ovládat!


SOBOTA 23. 9.
Den bez aut - cyklistický výlet
Start: informační středisko města, Mírové nám., 10.00 hod.
Tradiční cyklovýlet bude zahájen symbolickým průjezdem města, jízdou po Labské stezce a výletem do Českého středohoří. Připraveny jsou trasy 40 km přes Velké Březno nebo 60 km ve směru přes Litoměřice s premiérovým průjezdem nového úseku cyklostezky u Velkých Žernosek. Zakončení je v Homoli u Panny a pro každého je připraveno malé občerstvení.

Porta Bohemica
Start: DDM, Bělehradská ul., 6.00 - 10.00 hod.
39. ročník turistického pochodu v délce od 3 do 50 km. Trasami s různou obtížností s cílem v Zubrnicích Vás provede turistický oddíl mládeže „KOLA WAŠTEPI“.
Více informací: kolawastepi@volny.cz, 604 830 290


ÚTERÝ 26. 9.
SEMINÁŘ „Prevence úrazů u dětí v mateřských školách“
Velká Hradební 8, Zasedací místnost Zastupitelstva města, 9.00 – 14.00 hod.
Určeno pro učitelky a učitele mateřských škol Ústeckého kraje.
Seminář je bezplatný a každý účastník obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.


DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY

SOBOTA – PÁTEK 16. – 22. 9.
Do práce na kole – Zářijová výzva!
Týdenní individuální soutěž v pravidelnosti dojíždění, docházení či “dobíhání” do práce. Zaregistrujte se ZDARMA a vyhrajte startovné pro sebe a celý svůj tým v soutěži Do práce na kole 2018!
Více na www.dopracenakole.cz

SOBOTA - NEDĚLE 16. - 17. 9.
Parním vláčkem z Ústí nad Labem do Zubrnic
Ústí n. L. Střekov – Zubrnice
Vydejte se na výlet za krásami krajiny Českého středohoří parním vláčkem.
Informace o jízdním řádu a tarifu na www.zubrnickazeleznice.cz
TIP: Zájemci mohou navštívit také parní vodárnu na Střekově (Střekovské vlakové nádraží, cca 100 m směr Litoměřice).

CYKLOBUS ZDARMA
Soboty, neděle a svátky
8.15 hod. ze Severní Terasy na Labskou stezku
16.30 a 17.30 hod. z Labské stezky na Severní Terasu
Využijte pohodlné a bezpečné přepravy na Labskou stezku a Severní Terasu! V provozu bude až do 1. října.
Více na www.usti-nad-labem.cz

LODNÍ DOPRAVA
Loď Marie a Labská plavební společnost
Jedinečné výhledy na krajinu Českého středohoří je možné vychutnat si trochu netradičně – z lodní paluby. V nabídce jsou pravidelné plavby podle jízdních řádů z Ústí nad Labem směrem na Litoměřice a Děčín.
Více na www.amjirousek.cz/lod-marie a www.labskaplavebni.czTIPY MĚSTSKÝCH OBVODŮ

ZAŽÍT MĚSTO JINAK
17. 9. ulice E. Krásnohorské, 14.00 – 18.00 hod. Více na FB Zažít Skřivánek jinak
17. 9. ulice Alešova
17. 9. ulice Prokopa Diviše
18. 9. park TGM, ulice Raisova a Varšavská, 14.00 – 19.00 hod. Více na FB Zažít Střekov jinak
Více na zazitmestojinak.cz


RODINNÝ FESTIVAL
Veřejný sál Hraničář, 22. – 24. 9., 9.00 – 19.00 hod.
Víkend plný hudby, tance, filmu a výtvarných aktivit pro tvořivé děti a zvídavé rodiče.
Více na FB Rodinný festival


DEN PRO RODINU
Centrální park na Severní Terase, 28. 9., 13.00 hod.
Akce pro všechny bez rozdílu věku s bohatým doprovodným programem.
Více na www.severni-terasa.cz

Permanent measures Permanent measures

Ústí nad Labem (Usti nad Labem) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Further info
Cyklopruhy v ul. Tovární

V ulici Tovární je v současnosti realizována úprava dopravního značení ve smyslu začlenění cyklistické dopravy jako nedílné součásti dopravního systému města. Cyklotrasa bude vedena vyhrazenými jízdními pruhy pro cyklisty po obou stranách komunikace. Součástí projektu je i úprava několika přechodů, tak aby splňovaly současné požadavky na bezpečnost přecházejících.
Termín dokončení je 10.9.2017
Cyklotrasa umožní propojit území s řadou průmyslových a výrobních podniků v městské části Předlice s centrem. Cyklotrasa bude plnit zároveň funkci cyklodopravní i cykloturistickou, neboť do doby vybudování samostatně trasované cyklostezky Ústí nad Labem-Trmice-Jezero Milada vznikne s minimálními náklady klíčová část propojení města se svým významným rekreačním zázemím.
Dle projektu okružní křižovatky Tovární-Hrbovická-Majakovského bude na úpravu dopravního značení v ulici Tovární navazovat úprava dopravního značení (vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty) v ulici Hrbovická (až ke křižovatce s ul. U Vlečky) a v ul. Majakovského.

Začátek: Ústí nad Labem – centrum – vlečka Spolchemie
Konec: Ústí nad Labem – Předlice – vlečka před křižovatkou Tovární-Hrbovická-Majakovského
Délka: 1,9 km.