Participants

Contact & Activities

Participating city

Conter ()
3.600 inhabitants

Local contact

Diederich
4, Place de la Mairie
L-5310 Contern
++352 350261321

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
17/09/2017 13.00 – 18.00 Auer Grousse Velosdag Contern - Syren - Alzingen
Alzeng : Offiziell Ouverture, Stand City Mov', Presentatioun vun E-Bike an E-Car
Conter : Codéierungsstand fir de Velo vun der Police, Velosatelier vum Jugendhaus, Parcours an Tandem fueren vun der APE
Syren : BMX-Pist fir déi Jonk
18/09/2017 um 18.30 Auer zu Hesper : Aweiung vun der Tempo 30 Zone op enger Staatsstrooss zu Alzeng an der rue de Syren (Virun der Schoul).
20/09/2017 vun 11.30 – 17.00 Fête de rencontre an der ZI bei Dussmann am Kader vu Plan mobilité entreprises
22/09/2017 vun 07.00 – 08.30 Auer zu Conter, Hesper a Weiler-la-Tour
Mueres verdeele mir Croissanten op de Busarrêten fir Iech Merci ze soen dass dir op den ëffentlechen Transport zreckgräift.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Develop public bicycle hiring and sharing systems
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
  • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
  • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
  • Create wheelchair ramps
New forms of vehicle use and ownership
  • Use of clean vehicles
Mobility management
  • Adoption of workplace travel plans