Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Gmina Stare Babice
17.370 inhabitants

Local contact

Referat Rozwoju iPromocji Gminy
Beata Tuzimek
Ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
++48 22- 752 90 83

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Gmina Stare Babice przeprowadzi akcję promocyjną o ETZT w lokalnych mediach ( newsletter, Serwis Informacyjny , www, FB) + w dniu 16. 09.2017r. odbędzie się rajd rowerowy . Start i Meta w miejscowości Borzęcin Duży, planowana ilość uczestników ok. 150, w tym 60 dzieci. Rajd ma charakter rodzinny, prowadzony będzie przez organizację pozarządową. Akcja informacyjna promująca zrównoważony transport będzie upowszechniana także w placówkach oświatowych na terenie Gminy.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Gmina Stare Babice będzie promować Dzień bez Samochodu, upowszechni informacje o dniu darmowej komunikacji miejskiej, obejmującym wszystkie linie autobusowe ZTM na terenie Gminy Stare Babice w Dniu bez Samochodu - 22 września, organizowanym przez ZTM w Warszawie.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
  • Other: Oddanie do użytku stojaków rowerowych, zadaszonych wiatą, przy Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli wraz z odcinkami ciągów pieszo rowerowych między szkołą a ul. Południową.
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Other: Otwarcie nowego chodnika przy ul. Wspólnej, na odcinku między ul. Trakt Królewski a ul. Warszawską o długości około 300 m.
Mobility management
  • Other: Gmina Stare Babice uczestniczy w projekcie Wirtual WOF , w komponencie e- środowisko, w ramach którego w 2019 r. powstanie na terenie gminy stacja pomiaru jakości powietrza i natężenia hałasu.