Participating towns and cities

AlbaniaLushnje, Albania

Population:
60.000 inhabitants
Contact:
HORIZONT EU
Adresa: Lagja "Karbunare"

rruga nac. Lushnje - Berat
zona ind. ish fab. letres
(++355) 69 20 68229
Lushnje already registered 5x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2017 2016 2006 2005 2003

Participation 2017

Car-free day Car-free day

Lushnje carries out a Car-Free Day 2017 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Shoqata Horizont EU në bashkëpunim me REC Albania do të organizojë disa aktivitete në qytetin e Lushnjes të cilët kanë për qëllim nxitjen dhe aplikimin në një ditë por jo vetem të lëvizjes me biçikleta.