Participating towns and cities

Republic of North MacedoniaBitola, Republic of North Macedonia

Population:
74.550 inhabitants
Department:
Municipal Council on Road Traffic Safety
Contact:
Jasmina Bunevska Talevska, PhD
7000 Bitola
7000
(++389) 75295814
Bitola already registered 10x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2005 2002

Participation 2017

Car-free day Car-free day

Bitola carries out a Car-Free Day 2017 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Во рамките на Европската недела на мобилност, Општина Битола, организира настан во периодот од 11.00-12.00 часот на Плоштадот Магнолија.
11.00 часот - Плоштад Магнолија - собирање на учесниците - велосипедисти
11.15 Едукативно - информативни активности
11.20 Обраќање на претставник од Општина Битола
11.30 - 12.00 „Организирано возење велосипед низ улиците на Битола“ - од „Булеварот 1 Мај“ од страната на општината до кружниот тек на Црн мост и назад по „Булевар 1 Мај“ до Плоштад Магнолија, при што за сообраќај на возила ќе биде затворен овој патен правец