Participating towns and cities

SlovakiaSenec, Slovakia

Website:
Population:
20.116 inhabitants
Department:
Útvar projektového riadenia
Contact:
Mgr. Angelika Matlohová
Mestský úrad
Mierové námestie 8
903 01 Senec
(++421) 910990976
Senec already registered 6x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Participation 2017

Activities within the week Activities within the week

Senec organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2017, taking into account the annual theme.

All week
Mesto Senec sa do kampane zapojí organizovaním viacerých aktivít 22. Septembra 2017, ktorý je známy súčasne aj ako Deň bez áut. Prostredníctvom rôznych médií - Mestské noviny Senčan, web stránka mesta, sociálne siete a vylepením plagátov vyzvalo svojich obyvateľov, aby v rámci svojich možností aspoň v tento deň nechali svoje motorové vozidlá doma a na prepravu do zamestnania a školy zvolili ekologickejší spôsob dopravy ako bicykel, kolobežku, bezplatnú mestskú autobusovú dopravu (MAD) alebo pešiu chôdzu a pod.. Súčasne organizuje v piatok od 14,00 do 18,00 hod. na Lichnerovej ulici v spolupráci s OZ No Gravity, RRA Senec – Pezinok, Výskumným ústavom dopravným a Žilinskou univerzitou (ŽU) akciu týkajúcu sa elektromobility, kde sa návštevníci dozvedia zaujímavé informácie a budú môcť otestovať rôzne ekologické dopravné prostriedky na elektrický pohon ako elektroskútre, elektrobicykle, elektrokolobežky a pod.. Predstavený bude aj študentský projekt elektromobilu e-vozidlo EDISON, ktoré bolo vyvinuté teamom profesorov, študentov a doktorandov ŽU. Udalosti sa zúčastní aj spoločnosť Zeroemission, ktorá bude prezentovať nabíjacie stanice vhodné nielen pre spoločnosti ale aj do domácností. Do kampane sa rôznymi edukačnými aktivitami zapoja aj materské a základné školy v pôsobnosti mesta.

Permanent measures Permanent measures

Senec implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
V našom meste máme zriadenú bezplatnú mestskú autobusovú dopravu zabezpečovanú jedným autobusom , od 12/2017 pribudne nový rozšírený okruh posilnený druhým autobusom
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
zjednosmernenie ulice pred ZŠ na Mlynského ulici, vybudovanie vyvýšeného bezpečnejšieho prechodu pre chodcov pred ZŠ Tajovského, ktorý funguje aj ako spomaľovač dopravy
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns