Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Димитровград (Dimitrovgrad)
33.088 inhabitants

Local contact

Яшо Минков
6400, гр. Димитровград, бул. Г. С. Раковски 15
++359 391 68 228

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Във връзка с ЕСМ в 7 училища в гр. Димитровград ще бъдат организирани различни мероприятия какато следва:
ПМГ "Иван Вазов"- Дейностите ще се проведат на 20.09.2017г. (сряда) :
1.Класният ръководител ще информират учениците за Европейската седмица на мобилността;
2. Провеждане на училищна инициатива „ На училище –пеш”;
3. Изготвяне и подреждане на изложба по темата;
4. Състезания за майсторско управление на велосипед.
ОУ "Христо Смирненски" -1. Открит урок на тема „Безопасно движение при устойчивите начини на придвижване”;
2. Подготвена и представена презентация на тема „Устойчива мобилност” в час на класния ръководител и на родителски срещи;
3. Конкурс за рисунка на тема „В моя роден край с колело”;
4. Дискусия на тема „ Безопасният път до училище” в час на класа;
ПЕГ "Д-р Иван Богоров" - 1. Кампанията ще бъде разяснена на учениците в ЧК;
2. На 21.09.17г ще бъдат призовани да дойдат пеш на училище.
3. През годината ще бъде изготвен постер за споделеното пътуване;
СУ "
Л. Каравелов" - 1.Училищна комисия по БДП определя дата 21.09. 2017г , като ден без използване на автомобилен транспорт за идване на работа от педагогическия и непедагогическия персонал на училището или споделено пътуване при невъзможност от придвижване пеша;
2.Беседа по темата на първата родителска среща и запознаване на учениците от всички класове в първия час на класа.
СУ "Васил Левски" - 1. В Час на класа през седмицата ще се разисква и темата «Чиста, споделена и интелигентна мобилност»
2. На родителската среща на 20.09.2017г. на родителите ще бъдат раздадени брошури изработени от децата с призиви за по-малко използването на автомобилите в ежедневието;
ОУ "Пенчо Славейков" - Дата на провеждане – 20.09.2017г.
1. Учители и служители да не използват своите автомобили при придвижването си до работното място
2. Състезание с велосипеди между ученици – всеки ученик трябва да премине с велосипед през предварително определеният маршрут;
ОУ "Алеко Константинов" - Училищният ден с тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност” под мотото” Заедно стигаме по- далеч” ще се проведе на 21.09.2017г. от 13:10 часа в двора на училището.