Participants

Contact & Activities

Participating city

Skellefteå
71.280 inhabitants

Local contact

Samhällsbyggnad
Jenny Sundkvist
Trädgårdsgatan 7
931 85 Skellefteå
++46 702736951

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
• För att uppmuntra bussresenärer delas god morgon-påsar ut.
• Elbilsevent, för miljön och en fossilfri fordonsflotta. Du som funderar du på att köpa elbil, inte är helt övertygad, har ”laddångest” eller vill veta mer, kom och prata elbilar och laddning. Kom och prata elbilar och laddning med Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft och Biofeul Region samt försäljare av elbilar. För vuxna finns det möjlighet att provsitta olika elbilar och för barn finns möjlighet att provköra elbil på en snitslad bana.
• Hockeybuss, lämna bilen hemma och ta hockeybussen till matchen.
• Interaktiv klimatvisning med experter från SMHI om klimatförändringen. Visningen sker i ”geodomen”, en upplåsbar kupolformad mobil biograf. Besökarna lovas en klimatresa utöver det vanliga. Experter från SMHI berättar om hur klimatförändringen påverkar oss, och hur vårt sätt att agera, konsumera och producera kan göra skillnad.
• Avge ett hållbarhetslöfte. Mellan 17-24 september pågår en tävling på Facebook där deltagarna uppmanas att avge ett hållbarhetslöfte. Vinnaren kan vinna cykeln.
• Skolor får boka trafikväskor som stöd i trafikundervisning för årskurs åk 4 och 5.
• Gå och cykla till skolan Delta i utmaningen som riktar sig till alla elever i årskurs F-6. Utmaningen pågår under två valfria veckor i september eller oktober månad. Skolorna ska under dessa veckor samla så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.
• Prova en ellådcykel eller låna en cykelkärra. Under veckan kan allmänheten gratis boka för att prova en ellådcykel för en dag. Vi erbjuder även att under veckan boka en cykelkärra för en valfri vecka under 2017. Prova cykla med barnen istället för att ta bilen eller bussen.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Other: Se mer info längre ner
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Other: Se mer info längre ner
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
  • Other: Se mer info längre ner
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
  • Other: Se mer info längre ner
Mobility management
  • Elaboration of educational materials
  • Other: Trafikväskor; Skolor får boka trafikväskor som stöd i trafikundervisning för årskurs åk 4 och 5.
More details on permanent measures:

T.ex. för att förbättra för skolelever.
• Nybyggnad GC-bana Mobackavägen samt hastighetssäkrade passager för skolelever till nya Lejonströmsskolan (Timotejvägen och vidare österut mot Storåkersgatan. Etapp 1 - ny gång- och cykelväg, Mobackavägen, Etapp 2 - ny gång- och cykelväg)
• Nybyggnad GC-bana Kyrkvägen, delen Brännavägen – Lejonströmsskolan, del av huvudnätet för cykel (Kyrkvägen (sträckan Lejonströmsbron till Brännavägen) Vi bygger en ny gång- och cykelväg.)
• Nybyggnad GC-bana Ursviksgatan/Skelleftehamnsvägen, del av huvudcykelnätet. Sträckan sammanbinder Ursviken och Skelleftehamn med GC-bana. GC-banan byggs med hastighetssäkrade passager i korsningar. Del av skolväg till Ursviksskolan.
• Hastighetssäkrad passage över Norra Kustvägen vid nybyggda förskolan på Tallbacka samt badhuset. (, vi bygger en övergång för gång- och cykeltrafikanter vid Bureå Badhus)
• Norrvallagatan, Ombyggnad av hela gatan samt parkeringen. Norrvallagatan byggs med GC-bana på ena sidan och hastighetssäkrad passage mellan parkering och entré Eddahallen.
• Bangårdsgatan, delen Fellesörvägen – Sävenäsvägen. Ombyggnad av hela gatan. Bangårdsgatan byggs med GC-bana på ena sidan och kopplar samman med befintliga GC-banor I öst och väst.
• Sportlovsgatan, vi bygger om gång och cykelvägen från Sportlovsgatan till Takdroppsgatan. Återställning av gatan i maj 2017.
• Storgatan (sträckan Lasarettsvägen till Nordlandergatan). Vi bygger ny gång - och cykelväg
• Skelleftehamnsvägen, från Björkhammargatan till Amiralsvägen vi bygger om gång- och cykelvägen