Participants

Contact & Activities

Participating city

Lomma
24.264 inhabitants

Local contact

Planeringsavdelningen
Åsa Cornander
Hamngatan 3
234 81 Lomma

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Under veckan kommer Lomma kommun genomföra olika arrangemang för att uppmärksamma hur vi kan resa hållbart och smart tillsammans:
-Kommunrepresentanter kommer vara ute och tacka cyklister och bussresenärer med fika och ”give-aways”.
-I grundskolorna kommer hållbar mobilitet att uppmärksammas och klasser kommer att tävla i att samla poäng genom att resa till skolan genom gång, cykel eller kollektivtrafik.
-Föreläsning på årets tema kommer att hållas på biblioteket i kommunen. Dels kommer kommunrepresentanter informera om planerade förändringar i Lomma gällande trafik och kollektivtrafik. Dels kommer forskare att presentera aktuell kollektivtrafikforskning.
-En aktivitetsdag för kommuninvånarna kommer att arrangeras i centrala Lomma den 16/9 som en invigning av Trafikantveckan. Representanter från näringsliv, föreningar, kommunen, polisen med flera kommer att hålla i olika aktiviteter under dagen. Cykelteknikbana för barn, tävlingar och dialog om hur vi kan resa hållbart och smart tillsammans är exempel på aktiviteter.