Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Częstochowa
228.520 inhabitants

Local contact

Urząd Miasta
Agnieszka Świercz
ul. Focha 19/21
42-217 Częstochowa
++48 34 3707475

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
17.09.2017 (niedziela)
1. Rodzinny bieg i marsz nordic walking - KLA Zabiegani Częstochowa
start: godz. 11.00
miejsce: Promenada im. Czesława Niemena
2. Rodzinny Piknik Rowerowy - ZHP Hufiec Częstochowa
miejsce: Promenada im. Czesława Niemena
- 14.00-17.00 animacje dla dzieci(zabawy z chustą klanza, malowanie twarzy, tor przeszkód, modelowanie balonów)
15.00-gra rowerowa dla mieszkańców miasta
16.30-podsumowanie gry rowerowej
3. Rodzinna wycieczka rowerowa do Olsztyna - Stowarzyszenie Częstochowa 2020 oraz Fundacja Rowerowa Jura
start: godz. 11.00
miejsce: zbiórka Centrum Rekreacyjno-Sportowe SCOUT, ul. Drogowców 12.

18.09.2017 (poniedziałek)
Seans „Square” bezpłatne wejście za okazaniem biletu MPK z danego dnia (dot. tylko biletów skasowanych na terenie Miasta Częstochowy)
start: godz.18.00
miejsce: Kino Studyjne OKF ILUZJA, al. NMP 64

19.09.2017 (wtorek)
Marsz Nordic Walking zakończony wspólnym grillowaniem na polanie - Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA
start: godz. 11.00
miejsce: Promenada im. Czesława Niemena

21.09.2017 (czwartek)
Zrównoważona lekcja W-F na starym mieście - Fundacja Chrześcijańska ADULLAM
godz. 10.35-12.10 (2x45 minut)
miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ul. Targowej 29.

22.09.2017 (sobota)
Dzień bez samochodu - darmowy przejazd komunikacją miejską za okazaniem dowodu rejestracyjnego.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • The development of accessible transport services for all
Accessibilities
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
Mobility management
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
More details on permanent measures:

1. Częstochowa zdobyła 143,8 mln zł dofinansowania na kompleksową modernizację linii tramwajowej od ul. Fieldorfa-Nila do pętli w al. Pokoju oraz na zakup 10 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. Projekt „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie” zakłada przebudowę 13,79 km liniowej infrastruktury i zakup 10 nowych tramwajów. Złożony przez MPK wniosek uzyskał akceptację Zarządu Województwa Śląskiego. Inwestycja wpłynie nie tylko na zwiększenie efektywności funkcjonowania komunikacji tramwajowej w mieście, lecz również na wzrost liczby osób korzystających z transportu publicznego i uzyskanie wymiernego efektu ekologicznego.

2. Inwestycje drogowe realizowane i planowane w 2017 roku z uwzględnieniem rozwoju ruchu pieszych i dostępności:
• Budowa połączenia ulicy Racławickiej do Staszica - koszt ponad 3 000 000 zł
• Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem
i oświetleniem 3 etap - koszt ponad 2 400 000 zł
• Przebudowa ul. Olsztyńskiej od ul. Wesołej do ul. Legionów - koszt 2 100 000
• Budowa drogi w KSSE od sięgacza ul. Legionów do
ul. Kusięckiej - koszt inwestycji 4 700 000 zł
• Przebudowa przejścia podziemnego pod Aleją Wyzwolenia wraz z budową obiektu – koszt inwestycji 5 000 000 zł
• Budowa ul. Kiedrzyńskiej – koszt blisko 5 000 000 zł, dotacja 2 350 000 zł; termin zakończenia jesień 2017 roku
• Przebudowa obiektu mostowego w ul. Legionów – termin zakończenia jesień 2017; koszt według kosztorysu ok. 6 000 000 zł (starania o dofinansowanie z subwencji ogólnej 50 %)
• Przebudowa Placu Orląt Lwowskich 2017 termin zakończenia jesień 2017 koszt 800 000 zł
• Przebudowa ul. Bohaterów Katynia termin zakończenia jesień 2017 koszt inwestycji : 850 000 złotych
• Przebudowa ul. Kasztanowej termin zakończenia 2017 koszt
4 00 000 złotych
• Przebudowa ul. Kamińskiego: termin zakończenia 2017 koszt 1 700 000 złotych
• Budowa Drogi Wojewódzkiej 908 koszt inwestycji blisko 40 000 000 zł termin zakończenia rok 2018
• Budowa parkingów i chodników przy ul. Bacewicz i Pużaka
• Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej

3. Od 1 października uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów mieszkający w Częstochowie będą mogli korzystać z darmowej komunikacji publicznej. Program potrwa do końca przyszłego roku. Celem jest zmniejszenie liczby samochodów na ulicach, zwiększenie liczby użytkowników w autobusach i tramwajach oraz poprawa sytuacji ekologicznej i bezpieczeństwa na drogach.