Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Koszalin
105.000 inhabitants

Local contact

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
Anna Grabuszyńska
ul. Połczyńska 24
75-815 Koszalin
++48 94 311 80 60

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
W dniu 22 września br. komunikacja miejska była darmowa dla wszystkich mieszkańców Koszalina,
Zorganizowano festyn promujący zrównoważony transport zbiorowy w czasie, którego:
- mieszkańcy mogli obejrzeć autobusy aktualnie wykorzystywane do komunikacji miejskiej oraz zabytkowego Ikarusa,
- zorganizowano przejazd Ikarusem do Muzeum Komunikacji Miejskiej na terenie MZK Sp. z o.o. w Koszalinie,
- znakowano rowery przez Policję,
- członkowie Koszalińskiego Stowarzyszenia Rowerowego ROWERIA oraz inni rowerzyści objechali miasta po ścieżkach rowerowych,
- zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci dot. komunikacji miejskiej,
- prezentacja ALKOGOGLI oraz roweru symulującego jazdę po spożyciu alkoholu,
- bicie rekordu napełnienia przegubowego autobusu komunikacji miejskiej (160 osób).
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
część ulicy Dąbrówki została zamknięta na czas organizacji festynu