Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Błonie
21.000 inhabitants

Local contact

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomosciami i Ochrony Środowis
Agnieszka Osówniak
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
++48 227253004 w. 160

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Nasza Gmina po raz kolejny przystąpiła do kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który ma miejsce w dniach 16-22 września. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna."Zwróciliśmy się z prośbą do szkół i przedszkoli o wzięcie udziału w dniach 16-22 września b.r. w w/w kampanii. Propozycje w powyższym temacie z naszej strony to: przeprowadzenie pogadanek o różnorodnych korzyściach zrównoważonego transportu, gazetek szkolnych, prac plastycznych, wywiadów itp. działań. Głównym celem kampanii jest wskazanie zalet, wynikających ze współdzielenia środków transportu, zwłaszcza przy użyciu elektronicznych aplikacji i platform internetowych. Współdzielona mobilność to także łatwiejsze korzystanie z różnorodnych środków transportu - samochodów, rowerów, komunikacji publicznej. Pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, oszczędniejsze gospodarowanie zasobami finansowymi i czasem oraz efektywniejszą ochronę środowiska naturalnego. Więcej informacji na stronie ww.mobilityweek.eu oraz na stronie Ministerstwa Środowiska. Liczymy na to, że jak co roku placówki oświatowe czynnie włączą się do propagowania powyższych działań na rzecz poprawy środowiska, a tym samym naszego życia.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Extension or creation of new greenways
More details on permanent measures:

Gmina Błonie przystąpiła do realizacji projektu rewitalizacji zieleni na wybranych osiedlach wraz z wykonaniem chodników dla pieszych, rozpoczęła się budowa ciągu pieszego wraz z zaprojektowaną małą architekturą i towarzyszącą zielenią wzdłuż ul. grodziskiej w Błoniu oraz zaprojektowane zostały bulwary na kilku odcinkach wzdłuż rzeki Rokitnicy na terenie miasta.