Participants

Contact & Activities

Participating city

Walfer ()
8.200 inhabitants

Local contact

Service écologique
Schwachtgen Carlo
b.p.1
L-7201 Bereldange
++352 330144211

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
- Participatioun beim Tour du Duerf zweschent dem 17. September a 7. Oktober 2017, organiséiert vum Klimabündnis Lëtzebuerg, Verkéiersverbond. E gemeinsamen Velostour gët och offeréiert, Datum / Auerzäit nach net bekannt.
Aschreiwungen fir den Tour du Duerf ennert
www.tourduduerf.lu

- De 17. September fënnt och ee regionalen Velosrallye statt. Weider Infoen ennert www.walfer.lu

- Am Kader vun desem Velosrallye ass och een Infostand - dëst Joër bei der Pidal! - iwwert Mobilitäet, Ausstellung vun der Gemeng hiiren Pedelecen an och vum Elektroauto. Och Infostand iwwert Fairtradeprodukter. Teilnehmer vum Rallye kréien och Gratis-Fairtradegedrenks.