Participants

Contact & Activities

Participating city

Karlstad
92.400 inhabitants

Local contact

Rådgivnings- och miljöstrategiska avdelningen
Jenny Sundén
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
++46 54 5404676

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Inventering av gång/cykelinfrastruktur på skolvägar på tre skolor i Karlstad. Projekt "Min Skolväg" startar upp under trafikantveckan där barn i årskurs 3-5 med vårdnadshavare får inventera sin skolväg med hjälp av en digital karta där skolvägen ritas in och bra/dåliga exempel kan markeras. Underlaget kommer användas för trafiksäkerhetshöjande åtgärder som ska få fler att gå och cykla till skolan. Samtliga skolor ska genomföra samma inventering på sikt. Under trafikantveckan och fyra veckor framåt rullar också en reklamfilm på bio med budskapet att hjälp oss att göra skolvägen säkrare genom att ställa bilen. Under trafikantveckan lyfts projektet i media.
Karlstad.se/minskolvag


EU-projektet "Hållbart resande i ett växande Värmland" som drivs av Karlstads kommun medverkar i aktiviteter som genomförs i deltagande kommuner i Värmland.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New forms of vehicle use and ownership
  • Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns