Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Szczytno
24.000 inhabitants

Local contact

Kilimann
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Organizacja w dniu 22 wrzeĊ›nia 2017 r. przemarszu ulicami miasta wraz z organizacja festynu z okazji Dani bez Samochodu