Participants

Contact & Activities

Participating city

Vaxholm
11.300 inhabitants

Local contact

Kristina Eriksson
185 83 Vaxholm
++46 854170800

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
(hela veckan) Kommunen uppmärksammar anställda om samåkning
17 September
Cykelaktivitet - utställning och chans att pröva på elcyklar. Anställda i kommunen har möjlighet att också införskaffa sig en förmånscykel.
20 September
Arriva, trafikutövare, ställer ut och informerar om kollektivtrafiken.
21 September
Cykelaktivitet på kommunhuset