Participants

Contact & Activities

Participating city

Poprad
50.149 inhabitants

Local contact

Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta
Mgr. Monika Balážová
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
++421 52 788 3557

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
Prednášky pre žiakov ZŠ o podpore využívania a kombinovania rôznych druhov dopravy v meste. Žiakom boli prezentované jej výhody, ako napríklad:
-využiť čas vo verejnej doprave čo najlepšie,
-naplánovať si pohyb pri presune na krátke vzdialenosti s využitím bicykla alebo pešej chôdze,
-šetrenie peňazí pri využití inteligentnej kombinácie iných spôsobov prepravy, než motorovým vozidlom.
18 September
Prednášky pre žiakov ZŠ o podpore využívania a kombinovania rôznych druhov dopravy v meste. Žiakom boli prezentované jej výhody, ako napríklad:
-využiť čas vo verejnej doprave čo najlepšie,
-naplánovať si pohyb pri presune na krátke vzdialenosti s využitím bicykla alebo pešej chôdze,
-šetrenie peňazí pri využití inteligentnej kombinácie iných spôsobov prepravy, než motorovým vozidlom.
19 September
Bezplatná MHD pre cestujúcich, ktorí sa preukážu vodičským preukazom
20 September
Bezplatná MHD pre cestujúcich, ktorí sa preukážu vodičským preukazom
21 September
Bezplatná MHD pre cestujúcich, ktorí sa preukážu vodičským preukazom
22 September
Bezplatná MHD pre cestujúcich, ktorí sa preukážu vodičským preukazom
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Other: Práve prebieha výstavba nového cyklistického chodníka v dĺžke 1,3km. Výstavba úseku “B“ plánovanej cyklotrasy prepájajúcej mesto zo západu na východ počíta s vybudovaním obojsmernej cyklistickej komun
Public transport services
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
  • Other: V MHD Poprad od začiatku roka zaradený prvý slovenský elektrobus.
Accessibilities
  • Other: Medzi ďalšie opatrenia podporujúce alternatívne a udržateľné formy mobility patria – reflexné nátery na priechodoch pre chodcov, nasvietenie priechodov.
Freight distribution
  • New regulations for freight distribution
  • Other: Zavedenie zákazu parkovania dodávkových vozidiel na sídliskách JUH.
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Other: Distribúcia reflexných prvkov deťom a seniorom, prednášky o bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.