Participants

Contact & Activities

Participating city

Skalica
15.400 inhabitants

Local contact

Mesto Skalica - CVČ Skalica
Dagmar Jůzková
Námestie slobody 10
909 01 Skalica
++421 917693790

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Novinka oproti minulému roku: Testovanie cyklotrás - cvičná cyklojazda podľa navrhovaných intravilánových cyklotrás spojená s diskusiou o ďalších návrhoch. (New versus last year: cycling trail testing - test cycling according to traffic analysis of the city. Based on public consultation.)
17 September
Nočný beh uličkami pamiatkovej zóny - 2.ročník , štart o 19:00h na Námestí slobody. (Night running through the streets of the monument zone - 2nd year, starting at 19: 00h on the Square of Freedom. )
18 September
Novinka oproti minulému roku: "Mesto bez áut" - uzávierka uličky pred mestskou knižnicou od 06:00 do 14:00h, simulácia pešej zóny, tvorivé dielne, verejná čitáreň na chodníku a pod. (New versus last year: "City without cars" - closing the street in the front of town library from 06:00 to 14:00, simulation of pedestrian zone, creative workshops, public reading room on the sidewalk, etc.)
19 September
Uzávierka ulíc centrálnej mestskej zóny v dňoch 19.9 - 24.9.2018 - podujatie Skalické dni, propagácia ETM v rámci hlavného pódia na Námestí slobody. (Close streets of the central monument zone from 19.9. to 24.9.2018 - event "Skalica´s days", promotion EMW in the main stage on the Square of Freedom).
20 September
"Deň bez áut" - výzva smerujúca k zamestnancom, školám, firmám.
Súbežne budú prebiehať celotýždňové akcie - závislé od počasia: maľovaný chodník, kolobežkiády základných a materských škôl. prechádzka so seniormi, beh na letnom štadióne, a iné sprievodné akcie: súťaž o Najlepšie foto ETM 2018, dopravná výchova MŠ v spolupráci s Mestskou políciou. ("Day without cars" - a challenge for employees, schools, companies.
Concurrently, weekend events depending on the weather: the painted sidewalk, scootersdriving of the primary and nursery schools. walking with seniors , running on the summer stadium, and other accompanying events: competition for Best photo EMW 2018, transport education of the kindergarten in cooperation with the City Police. )
21 September
Súbežne budú prebiehať celotýždňové akcie - závislé od počasia. (Concurrently, weekend events depending on the weather).
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
18.9. - Námestie slobody - len ulica pred knižnicou
19.9.-24.9. - Uzávierka centra : celé Námestie slobody a priľahlé ulice - Jatočná, Kráľovská, Štefánikova, Potočná