Participants

Contact & Activities

Participating city

град Доспат ()
2.137 inhabitants

Local contact

Стопанска дейност и екология
Маринова
4831, ул. "Първи май" № 3, гр. Доспат
++359 0893 40 62 96

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
Представяне на кампанията на деца и родители. Информационен кът за родители за запознаване с целите на кампанията и приканване воденето на децата до детски градини и училища да бъде с алтернативен начин на придвижване.
18 September
Рисуване на тема „Нашата улица” и Изложба на рисунките.
19 September
„Велосипедите в моето семейство” – учители, деца и родители с демонстрация за необходимата екипировка при колоездене, управление на велосипед и велосипедна разходка.
20 September
Игри и упражнения на открито в дворовете на детски градини и училища на теми: „Пресичам безопасно” и „Моят безопасен път от дома до училище”.
21 September
„Ходене за здраве” – Пешеходна разходка до близка местност, до парк.