Participants

Contact & Activities

Participating city

Sjöbo
18.773 inhabitants

Local contact

Stadsbyggnadsförvaltningen
Venus Krantz
Ommavägen 30
275 33 Sjöbo
++46 41627311

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
19 September
Sjöbo kommun är på plats vid Sjöbo trafikterminal för att främja hållbara transportmedel, motverka luftföroreningar och förbättra folkhälsan. I år sker ett kommunövergripande samarbete i sydöstra Skåne där Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad och Skurup bl a har hyrt in bandet Bicycle Beats för att spela på utvalda platser i de olika kommunerna. Det kommer även finnas personal från Sjöbo kommun på plats med information, visning av en pendlarcykel, något litet att äta samt dricka och en tävling med fina priser mm.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
Mobility management
  • Adoption of workplace travel plans
  • Other: Stärka beteende och locka fler till att välja cykel respektive kollektivtrafik med information, tvälingar, musik osv.